Ons lijf, fysiotherapie
De fysiotherapeut van Oosterheide te Oosterhout. TEL:0162694699

Werkplek onderzoek

Door preventief en/of vroegtijdig de werkplek van uw medewerkers te laten onderzoeken genereert u meer omzet, is er minder ziekte verzuim en zorgt u voor een fijne werksfeer.

Onze specialisatie ligt op het gebied van industrie, landbouw, bosbouw en visserij, energie en waterleidingbedrijven, bouwnijverheid, handel, horeca, logistiek, financiële en zakelijke dienstverlening.  Er kan gekeken worden naar fysieke belasting, binnenklimaat en ergonomie. Het werkplekonderzoek kan per medewerker gedaan worden of de hele afdeling kan gescreend worden.

Hoe ziet een werkplek onderzoek er globaal uit?

Tijdens het onderzoek wordt, door onze fysiotherapeut, allereerst geobserveerd hoe dat de medewerker(s) werkt en de werkomgeving is. Vervolgens wordt er uitgebreid gesproken met uw medewerker(s) over hoe ze te werk gaan, of ze klachten ervaren  en wat zij zelf denken dat anders kan. Ter plekke worden er aanpassingen gedaan aan de werkplek, zoals het goed instellen van een stoel, laptop hoogte enz. Ook worden er tips en trics aan de medewerker geleerd, bijvoorbeeld hoe te zitten, hoe achter een monitor te werken, hoe een vrachtwagen in te stappen enz.

Aan de hand van de observatie en anamnese wordt er een verslag opgesteld met indien nodig aanbevelingen voor aanpassingen. Ook kan er een totale training opgezet worden om een hele afdeling een training te geven hoe ze het beste te werk kunnen gaan. Na ongeveer een maand, dit ligt aan de vraagstelling van de werkplek analyse, wordt er op locatie een evaluatie gehouden.

Een eerste onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

De evaluatie duurt ongeveer 30 minuten.

Ook kan er een volledige training voor een hele afdeling gegeven worden.

 

Bedrijven welke u voor gingen:

  • Gemeentewerf Oosterhout
  • Sportbedrijf Oosterhout
  • Robbe B.V.

 

Gezondheidscentrum voor kinderfysiotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, fitness en een thuiszorgwinkel te Oosterhout.