Ons lijf, fysiotherapie
De fysiotherapeut van Oosterheide te Oosterhout. TEL:0162694699

Neurorevalidatie

Voor mensen met Parkinson, Ms en na een beroerte/ herseninfarct

Een niet aangeboren hersenletsel kan het dagelijks leven van u en uw partner ernstig beïnvloeden. Uw denken en doen kan door het hersenletsel verstoord zijn. Hierdoor lukt het minder goed om te functioneren, zoals problemen met (trap)lopen- wassen en aankleden- slikken- omgaan met mes en vork- emotionele veranderingen. Dit kan uw kwaliteit van leven verminderen.

Neurorevalidatie bij Ons lijf te Oosterhout kan aansluiten op de behandeling die u in het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum heeft gehad. Wij werken nauw samen met deze instanties en kunnen hierdoor de behandeling een goed vervolg geven.

Neurorevalidatie wordt gegeven bij de volgende ziektebeelden:

  • Parkinson (aangesloten bij Parkinsonnet)
  • CVA/ beroerte
  • Multiple Sclerose (M.S.)
  • problematiek na hersenletsel
  • Alzheimer (dementie)
  • polyneuropathie
Gezondheidscentrum voor kinderfysiotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, fitness en een thuiszorgwinkel te Oosterhout.